ผู้บริหาร
นายวศิน ภิรมย์
นายวศิน ภิรมย์
หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และ
ระบบสารสนเทศ

แนะนำสาขาวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ฯ เปิดอบรม "การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเพื่อการวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูล'" (15/08/2566) 53 ครั้ง
การรับทุนรัฐบาลอินเดีย โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (15/08/2566) 25 ครั้ง
เชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งโครงการเข้าประกวดในโครงการ"กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา ประจำปี 2566" (15/08/2566) 27 ครั้ง
ทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023" (15/08/2566) 31 ครั้ง
เอกสารแนะนำการเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ หลักสูตรปี 2566 (12/06/2566) 850 ครั้ง
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ เป็นหนึ่งใน Sponsors งาน Adabrain Game Jam 2022 (11/10/2565) 338 ครั้ง
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี หัวข้อ BLOCKCHAIN & CRYPTOCURRENCY ปฏิวัติโลกยุคดิจิตอล (03/03/2565) 438 ครั้ง
ทุนรัฐบาลจีน(ผ่านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย)ประจำปีการศึกษา 2565/2566 (27/01/2565) 517 ครั้ง
การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ของปีการศึกษา พ.ศ.2565 (27/01/2565) 406 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศรับสมัครสอบ (08/02/2565) 876 ครั้ง


ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่30 พ.ศ.2566 (15/08/2566) 51 ครั้ง
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2566 -2567 (01/06/2565) 358 ครั้ง
เชิญร่วมประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (online) Upskilling and Upscaling for Future Innovationing Higher Education Quality (01/06/2565) 276 ครั้ง
เชิญชวนส่งผลงานพัฒนาด้านการสอนใน Conference the professional teaching and student engagement in hight education Thailand (01/06/2565) 288 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 7 ประจำปีพ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (28/03/2564) 682 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 (28/03/2564) 622 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ (28/03/2564) 594 ครั้ง
การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิจัย (28/03/2564) 596 ครั้ง
RSU National and International Research Conference (06/02/2563) 873 ครั้ง
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (06/02/2563) 858 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา (06/02/2563) 798 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศร์สาร (06/02/2563) 865 ครั้ง
การประชุมวิชาการนานาชาติ (06/02/2563) 887 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร Interdisciplinary Research Review (06/02/2563) 734 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้กองทุนพิเศาแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (01/06/2565) 301 ครั้ง