ผู้บริหาร
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
ที่ปรึกษาหลักสูตร

แนะนำสาขาวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
บุคลากร

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (03/02/2564) 0 ครั้ง
ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันสามารถเข้าเรียนคอร์สออนไล์บนแพลตฟอร์ม Coursera (21/01/2564) 2 ครั้ง
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (06/03/2563) 170 ครั้ง
ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับอุดมศึกษา (06/02/2563) 240 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรม ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ (06/02/2563) 223 ครั้ง
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ควบคู่จริยธรรมสู่บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (06/02/2563) 207 ครั้ง
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน (06/02/2563) 184 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 (06/02/2563) 262 ครั้ง
ประกาศรับสมัครทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2563 (06/02/2563) 147 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น (14/03/2563) 141 ครั้ง