ผู้บริหาร
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
ที่ปรึกษาหลักสูตร

แนะนำสาขาวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
บุคลากร

บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


วันที่/เวลา : 06/02/2563 11:28:48 น.
เข้าชม 134 ครั้ง

ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ