ผู้บริหาร
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
ที่ปรึกษาหลักสูตร

แนะนำสาขาวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
บุคลากร

บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ภายในงานบุคลากรของหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการมอบประกาศนียบัตรให้สำหรับนักศึกษาตัวแทนแข่งขันทักษะหุ่นยนต์ ประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาตัวแทนผู้นำ และการมอบทุนสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา


วันที่/เวลา : 06/02/2563 11:28:22 น.
เข้าชม 341 ครั้ง

ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ