ผู้บริหาร
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
ที่ปรึกษาหลักสูตร

แนะนำสาขาวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
บุคลากร

คู่มือปฏิบัติงานเลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

จัดทำโดย นางสาวชฎาวรรณ อิทธิชัยเจริญ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน


วันที่/เวลา : 24/02/2563 10:58:56 น.
เข้าชม 109 ครั้ง

เอกสารอื่นๆ