ผู้บริหาร
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
ที่ปรึกษาหลักสูตร

แนะนำสาขาวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
บุคลากร

เอกสารความรู้เผยแพร่แก่นักศึกษา บุคลากรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ และบุคคลทั่วไป เพื่อให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต พร้อมกรณีศึกษา


วันที่/เวลา : 06/03/2563 07:37:21 น.
เข้าชม 152 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ