ผู้บริหาร
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
ที่ปรึกษาหลักสูตร

แนะนำสาขาวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
บุคลากร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ รับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2563

รายละเอียด


วันที่/เวลา : 18/03/2563 15:26:44 น.
เข้าชม 182 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ