ผู้บริหาร
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
ที่ปรึกษาหลักสูตร

แนะนำสาขาวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
บุคลากร

นายวศิน ภิรมย์
นายวศิน ภิรมย์
อาจารย์และประธานหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ
ประวัติการศึกษา


ความเชียวชาญ


ผลงานทางวิชาการ


ข้อมูลติดต่อ


อื่นๆ