ผู้บริหาร
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
ที่ปรึกษาหลักสูตร

แนะนำสาขาวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
บุคลากร

เนื่องด้วยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาในวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ถึง วันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ (จำนวน ๔ วัน) ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเพชรบุรี


โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อค้นหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาหรือวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพและวิชาการ โดยโครงการนี้ จะเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา ที่และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพและวิชาการ รวมในกิจกรรมโครงการด้วย ในวันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑


ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขออนุญาตเรียนเชิญศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดตามหนังสือเชิญและกำหนดการที่แนบมาวันที่/เวลา : 06/02/2563 12:57:50 น.
เข้าชม 172 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ