ผู้บริหาร
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
ที่ปรึกษาหลักสูตร

แนะนำสาขาวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
บุคลากร

ผลจากแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ควบคู่จริยธรรมสู่บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (รายงานผลดังเอกสารแนบ)


วันที่/เวลา : 06/02/2563 12:57:42 น.
เข้าชม 196 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ