ผู้บริหาร
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
ที่ปรึกษาหลักสูตร

แนะนำสาขาวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
บุคลากร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเหมหงส์ จุรีนุกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ ที่เป็นผู้สอบผ่านชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญีปุ่น


วันที่/เวลา : 18/03/2563 15:41:36 น.
เข้าชม 169 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ