ผู้บริหาร
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
ที่ปรึกษาหลักสูตร

แนะนำสาขาวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
บุคลากร

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์


วันที่/เวลา : 26/02/2563 14:11:54 น.
เข้าชม 274 ครั้ง

ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ