ผู้บริหาร
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
ที่ปรึกษาหลักสูตร

แนะนำสาขาวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
บุคลากร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ จัดอบรม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสิทธิผล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน


วันที่/เวลา : 06/03/2563 13:55:48 น.
เข้าชม 211 ครั้ง

ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ