ผู้บริหาร
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
ที่ปรึกษาหลักสูตร

แนะนำสาขาวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
บุคลากร

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร คุ้มทรัพย์สิริ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 มา ณ โอกาสนี้


วันที่/เวลา : 18/03/2563 14:57:44 น.
เข้าชม 115 ครั้ง

ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ