ผู้บริหาร
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์
ที่ปรึกษาหลักสูตร

แนะนำสาขาวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
บุคลากร

บุคลากรและนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ ดำเนินโครงการ "พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี จ.นนทบุรี ในกิจกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิทยาการหุ่นยนต์


วันที่/เวลา : 19/08/2563 15:39:07 น.
เข้าชม 131 ครั้ง

ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ